Rezultate de productie

Atenționare

Valorile raportate corespund datelor colectate în câmp în cadrul testelor multi-mediu desfășurate de companie în sezoanele 2019/20 - 2021/22 și pot fi ușor diferite în funcție de condițiile climatice sau nivelul tehnologiei aplicate

Attributes

Testimoniale